Toimintamme

Suomen Purkuliikkeiden liitto ry - purkualan asialla

Suomen Purkuliikkeiden liitto ry (FDA) toimii suomalaisten purku- ja saneerausalan oikeuskelpoisten yhteisöjen ja yritysten keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä. Liiton keskeisimpiä tavoitteita ovat purkualan yleinen kehittäminen ja toiminnan yhtenäistäminen. 

Purkualan kehittäminen

Purku- ja saneeraustoimintaa säätelevät lukuisat lait, säädökset ja määräykset. Erityisesti jätteiden käsittelyyn ja työturvallisuuteen liittyvien sääntöjen noudattamisessa on kuitenkin paljon parantamisen varaa - kuten koko rakennusalalla yleensä.

Purkutoimiala on pirstaloitunutta ja usein toiminnaltaan vierasta ulkopuolisille. Myös harmaa talous aiheuttaa ongelmia toiminnassa. Suomessa toimii sekä valtakunnallisia että paikallisia yrityksiä, eikä näiden taustoista ole aina luotettavaa tietoa. Suomen rakennuskannan ikääntyessä purku- ja saneerausalan toiminta tulee vain nousemaan ja sen arvo kasvamaan. 

FDA pyrkii vastaamaan alan vaatimuksiin ja kehittämään siihen liittyvää koulutusta ja tutkimusta sekä yhtenäistämään sopimus- ja toimintaperiaatteita. Purkualan mainetta, profiilia ja koulutustasoa nostetaan muun muassa koulutuksen, tiedotuksen ja tapahtumien keinoin. Ala edellyttää erikoisosaamista, jonka kehittämiseen purkualan korkean ammattitason yritykset haluavat panostaa. 

FDA:n jäsenyritykset valitaan huolella ja pyrkivän yrityksen taustat sekä henkilöstön osaaminen selvitetään tarkasti ennen jäsenyyden vahvistamista. Tutustu jäsenyrityksiimme sekä FDA:n sääntöihin ja jäsenperusteisiin

Mitä FDA:n kuuluminen tarkoittaa jäsenyrityksille? Entä miten purku- ja saneeraustöiden tilaajat hyötyvät? 

FDA:n tavoite Suomessa on nostaa purkuala sille kuuluvaan arvoonsa rakennusteollisuuden prosessiketjussa. 

Jäsenyrityksille FDA:han kuuluminen merkitsee mm. tiedonvaihtoa, koulutusta, vaikuttamista lainsäädäntöön/valmisteluun ja toimintamalleihin, sekä yhteistyötä samanhenkisten ihmisten kanssa. Vaikka purkumiehiä ei pidetäkään sosiaalisuuden perikuvina, yhteinen ajatus ja kokemuskenttä yhdistävät purkajia yli maiden rajojen. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat globaalit tapaamiset ja niissä vallitseva hyvä henki.

Tilaajille FDA-jäsenyrityksen valitseminen yhteistyökumppaniksi tuo varmuuden koko toimitusketjun toimivuudesta. Työturvallisuus, ympäristöasiat ja aikataulutus ovat osaavissa käsissä, eikä tilaajan tarvitse olla huolissaan yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttymisestä.

TERVETULOA FDA:n, SUOMEN PURKULIIKKEIDEN LIITON JÄSENEKSI!

FDA:n synty

Suomen purkuliikkeiden liitto FDA:n syntymä sai alkunsa jo vuonna 2011, jolloin perustettavan Liiton tuleva puheenjohtaja Janne Salonen tapasi European Demolition Association EDA:n puhemiehen Jose Blancon Berliinissä. Niissä keskusteluissa Mr. Blanco toi esille EDA:n kiinnostuksen olla tukemassa suomalaisia purkuliikkeitä järjestäytymisessä kansalliseksi osastoksi, ja osaksi EDA perhettä. Näin suomalaiset alan yritykset saisivat tietoa alan kehityksestä Euroopassa ja muualla maailmassa.

Toukokuussa 2012 joukko alan suomalaisia yrityksiä kokoontui Helsingissä Hotelli Presidenttiin, jonne myös Mr Jose Blanco saapui kertomaan EDA:sta ja sen toiminnasta, sekä miten tärkeää on omata oma kansallinen yhdistys.

Elokuun 31.8 2012 päivänä pidettiin FDA:n perustamiskokous ja 15.3 2013 FDA liittyi EDA:n. Elokuun kokouksen perustajayrityksiä olivat Kuusakoski Oy, Ekokem Oy, PSV Rakenne Oy, Suomen Saneeraustekniikka Oy, Rakennuspalvelu PPJ Oy, PurkuPro Oy, Taraan Oy ja Dammega Oy.