Vaarallinen jäte

Terveydelle ja ympäristölle vaarallinen jäte

Vaarallisiksi jätteiksi luetaan jätteet, jotka aiheuttavat erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia. Saneeraus- ja purkutöissä vaarallista jätettä käsiteltäessä tuleekin huolehtia sekä työntekijöiden että työympäristön riittävästä suojaamisesta. Alan velvoittavat säädökset on luotu turvaamaan työntekijöiden terveys ja ympäristön säilyminen sekä jätteiden oikeanmukainen jatkokäsittely.

Rakennusalan yleisimpiä vaarallisia jätteitä ovat

 • maalit, liuottimet, lakat ja ohenteet

 • puhdistusaineet

 • hapot

 • PCB

 • tiivistysmassat

 • aerosolit

 • loisteputkilamput

 • sähkö- ja elektroniikkaromu (SER)

 • liuottimia sisältävät roskat ja jätteet

 • asbestipitoinen jäte

 • lyijy- ja PCB-pitoinen jäte

 • öljyt, akut, paristot

 • muut vaaralliset ja haitta-aineet

Rakennuttajan vastuulla on järjestää työkohteeseen tarvittavat kartoitukset, kuten vaarallisen jätteen kartoitus, vaarallisten ja terveydelle haitallisten aineiden kartoitus, kosteusvaurio selvitys sekä kuntotutkimus.

Vaarallisten jätteiden jatkokäsittely

Vaaralliset jätteet tulee toimittaa niille varattuihin keräys- ja käsittelypaikkoihin. Kullekin lajille tulee olla selvästi merkitty erillinen keräysväline. Purkumateriaalin ja myös vaarallisen jätteen käsittely kuuluvat urakoitsijalle, mikäli näin on sopimusasiakirjoissa sovittu.