RAKLI ry:n ja ympäristöministeriön solmima green deal edistää kestävää purkamista

Ympäristöministeriö ja RAKLI ry solmivat 9.2.2020 green deal -sopimuksen materiaalitehokkuuden edistämiseksi purkamisessa. Päätavoitteena on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä.

Sopimuksen tavoitteena on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä kannustamalla toimijoita laatimaan purkukartoitus purkuhankkeissa. Green deal kannustaa myös käyttämään entistä tehokkaammin verkkopohjaisia maanlaajuisia vaihdanta-alustoja. Tavoitteena on, että purkumateriaaleista raportoitaisiin tulevaisuudessa esimerkiksi Materiaalitoriin, josta ne voidaan löytää hyödynnettäväksi.

Ensimmäisinä sopimukseen sitoutuvat Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Ylva ja OP Kiinteistösijoitus Oy.

Purkukartoitus auttaa uudelleenkäyttämään ja kierrättämään

Ympäristöministeriön tavoitteena on luoda hyvät edellytykset rakennus- ja purkumateriaalien korkeatasoiselle hyödyntämiselle. Ministeriö julkaisi viime vuonna kolme uutta opasta, jotka sisältävät ohjeet materiaalitehokkaaseen purkamiseen. Purkukartoitus on uusi vapaaehtoinen menettelytapa inventoida purkamisessa syntyviä materiaaleja ja arvioida niiden hyödynnettävyyttä. Purkukartoituksen käytön edistäminen onkin green deal -sopimuksen tärkeä tavoite.

Purkukartoituksessa arvioidaan purkamisessa ja korjausrakentamisessa syntyvät haitalliset aineet ja purkumateriaalit sekä niiden uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys. Purkukartoituksen laatiminen hyvissä ajoin ennen purkamista antaa nykyistä paremmat edellytykset käyttää uudelleen ja kierrättää purkumateriaaleja sekä hallita purkuprosessia.

 Kestävän purkamisen green deal -sopimus

Purkukartoitusten tekijöitä tarvitaan

Uuden sopimuksen myötä tarve purkukartoituksien tekijöille kasvaa. Asbesti- ja haitta-ainetutkimuksille on vuosien kuluessa löytynyt useita tekijöitä, mutta purkumateriaalien ja rakennusosien uudelleenkäytön ja kierrätyksen osaajien tarve lisääntyy tulevina vuosina. Tämä luo uutta liiketoimintaa ja aiheuttaa painetta purkualalle, jolla jo nyt on paikoin pulaa osaavasta työvoimasta.