Purkaminen ja kiertotalous - FDA osana YTP-perhettä

Rakentamisen kiertotalous on iso osa YTP:n toimintaa. Jäsenissämme

on rakennustyömaiden jätteiden keräyksen ja käsittelyn ammattilaisia. Samoin
kaikki rakennustuoteteollisuuden jakeet betonista muoviin ja maaleihin käsitellään
jäsentemme toimesta. Kuten kaikki muukin hyvä, niin rakennuksenkin elinikä
loppuu aikanaan. Tässä kohdassa YTP:n aktiivinen tytärliitto FDA, Suomen Purkuliikkeiden
liitto, astuu kuvaan mukaan.


Tarve järjestäytyä yhdisti purkajat

FDA perustettiin vuonna 2012 suomalaisten purkuliikkeiden
tarpeesta järjestäytyä ja kehittää purkualaa sekä halusta verkostoitua paremmin
eurooppalaisen toimialajärjestön, EDA, kanssa. Liiton tarkoituksena on toimia
purku-, asbesti-, pöly-, home- ja kosteussaneerausalalla toimivien yritysten
edunvalvojana edistämässä alan vastuullista toimintaa. Purkualan laatu- ja
palvelutason ja ammatillisuuden edistäminen, alan koulutus- ja
tutkimustoimintaan vaikuttaminen, alan työturvallisuus-, vastuu- ja
vakuutusasioiden kehittäminen sekä vastuullisten liiketoimintamuotojen
edistäminen ovat liiton toiminnan ytimessä. Tärkeänä osa-alueena on myös alan
yleisen mielikuvan, profiilin ja arvostuksen parantaminen.

FDA:ssa on tällä hetkellä lukumäärällisesti pieni osa
suomalaisista purkuliikkeistä, mutta liikevaihdollisesti ja
henkilöstömäärältään arviolta n. ¾ purkuliiketoiminnasta. FDA on tässä
tapauksessa melko tyypillinen toimialajärjestö. Isot toimijat, joilla edellä
mainitut liiton edistämät asiat ovat yleensä kunnossa, ovat mukana toiminnassa,
mutta ne pienet yritykset, joille liitosta voisi olla eniten hyötyä, eivät välttämättä
tunnista järjestäytymisen hyötyjä.

FDA valvoo kaikkien jäsentensä etuja ja toivottaa toimintaan
mukaan kaikenkokoiset yritykset. FDA haluaa olla kaikkien vastuullisesti
toimivien yritysten liitto. Kaikki alan toimijat, sekä isot ja pienet, niin purkajat
kuin purkujätteen käsittelijät sekä laitetoimittajat ovat tervetulleita mukaan
kehittämään alaa.

Liittyessään FDA:n jäseneksi yritys pääsee samalla jäseneksi
myös suomalaisten kiertotalous-, jätehuolto-, kierrätys- ja ympäristöalan
yritysten liittoon, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:hyn.

Purkaminen ja kierrätys kulkevat käsi kädessä

Kahden liiton yhdistelmä hyödyttää yrityksiä, sillä
purkaminen on viime vuosina muuttunut huomattavasti. Menneisyyttä ovat ne ajat,
jolloin rakennus jyrättiin maan tasalle ja materiaalit siirrettiin
vaihtolavalla jätteen käsittelyyn tai ainoastaan loppusijoitukseen
kaatopaikalle. Nykyään purkaminen on pääosin lajittelevaa, jolloin purettava
rakennelma lajitellaan mahdollisuuksien mukaan jo purkupaikalla
materiaalikohtaisesti. Näin voidaan varmistaa materiaalina, tai jopa sellaisenaan,
hyödynnettävien rakennusosien puhtaus ja laatu. Kärjistäen voikin sanoa, että
purkupallo on vaihtunut akkukäyttöiseen ruuvinvääntimeen.

Purkaminen on tärkeä osa rakennusmateriaalien
kiertotaloutta. Tulevaisuudessa purettavat rakennukset nähdään materiaalipankkeina,
jotka mahdollistavat uusien rakennusten ja rakennustuotteiden tuotannon. Rakennus-
ja purkujätteiden erilliskeräys- ja kierrätysvaatimukset tulevat kiristymään
tulevina vuosina. Samoin myös vaatimukset esimerkiksi työturvallisuuteen tai
altisteiden hallintaan tulevat tiukkenemaan. Osana FDA:ta yritys seuraa
eturintamassa toimintaympäristön muutoksia.

Lisätietoja

Mikäli FDA:n ja/tai YTP:n jäsenyys kiinnostaa, niin ota
yhteyttä FDA:n sihteeriin, Arto Arvolaan (arto.arvola@ytpliitto.fi).

Tervetuloa mukaan!