Koronan vaikutus purkamiseen

Covid-19 on pyyhkäissyt yli koko maailman ja vaikuttanut ihmisten elämään monella tavoin. Terveytemme ohella taloutemme on uhattuna ennennäkemättömällä tavalla. Toiminta on loppunut useilla toimialoilla ja niillä, jotka vielä jatkavat toimintaansa, on otettu käyttöön uusia suojautumis- ja toimintatapoja.

Koronan vaikutukset näkyvät myös purkamisessa. Niissä Euroopan maissa, joihin epidemia on iskenyt pahimmin, kuten Italia ja Espanja, purkutyömaat ovat pääosin tai täysin pysähtyneet. Suomessa tilanne on toistaiseksi parempi ja purkuliiketoimintaa voidaan jatkaa huomioiden suojautuminen ja henkilöiden väliset etäisyydet.

Purkutyöt voidaan jakaa karkeasti kahteen eri tyyppiin: massiivipurkuun, jossa rakennus puretaan kokonaan tai saneerauspurkuun, jossa puretaan esim. sisäseiniä tai muita yksittäisiä rakenteita. Massiivipurkuihin kohdistuu nykytilanteessa vähemmän toimenpidetarpeita. Massiivipuruissa on paljon työvaiheita, jossa fyysiset kontaktit jäävät vähiin, esim. työntekijä istuu yksin työkoneessa, jolloin vältytään lähikontakteilta toiseen työntekijään. Samoin massiivipuruissa työmaalla on usein vain yhden yrityksen henkilöstöä, joten ohjeistus, suojaus ja toiminnan valvominen on helpompaa.

Saneerauspurkuja sen sijaan tehdään työmailla usein samaan aikaan muiden rakennustöiden kanssa ja tällöin työmaalla on myös muita toimijoita. Tällöin on tärkeää pitää vähintään 1,5 m etäisyys toiseen työntekijään. Mikäli se ei onnistu, on kyseinen työ lopettava, sitä on muutettava niin, että turvaetäisyys voidaan saavuttaa tai varmista. Kun samassa tilassa työskentelee kahden yrityksen henkilöstöä, voi töiden porrastaminen tai muu muuttaminen olla työnjohdollinen haaste. Haasteensa tuo myös se, että joidenkin työskentelykohteiden välittömässä läheisyydessä voi olla ulkopuolisia, kuten esimerkiksi asukkaat kerrostalojen linjasaneerauksien yhteydessä.

Turvaetäisyydet on huomioitava myös tauko- ja pesutiloissa ja mahdollisesti näiden tilojen käyttöä on porrastettava, niin ettei tiloissa ole samaan aikaan useita ihmisiä. Muussakin elämässä tuttuja käsienpesuja ja desinfiointeja on tehtävä kotioloja useammin, koska työntekijät saattavat käyttää yhteisiä työkaluja tai -koneita.

Koronan ei tarvitse pysäyttää purkutoimintaa, mutta se voi muuttaa monia aikaisempia toimintatapoja. Hengityssuojaimia on työmailla pölyn ja muiden haitallisten aineiden vuoksi käytetty aikaisemminkin. Samoin silmä- tai jopa kasvosuojat sekä hansikkaat ja muut suojavaatteet ovat kuuluneet purkajien vakiovarusteisiin. Sen sijaan hygienian huomioiminen, esim. käsien peseminen työn tekemisen jälkeen tai ennen taukoja tai likaisten suojavaatteiden riisuminen ennen ruokailua ei aina ole ollut kaikille itsestään selvää.

Purkaminen voi jatkua, mutta ei vanhoilla toimintatavoilla. Maailma muuttui - nyt on myös meidän aikamme muuttua.