Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät kokosivat yhteen alan toimijoita

12.11.2018

Päivien aikana kävi selväksi, että rakentamisen koko elinkaarella on merkittävä rooli kiertotalouden toteuttamisessa.

Jätedirektiivi on tuomassa rakennusalalle ja purkamiseen liudan muutoksia, joista Riitta Levinen ympäristöministeriöstä antoi tiiviin katsauksen. Suoraan purkamiseen liittyy jäsenvaltioiden velvoite edistää valikoivaa purkamista, millä mahdollistetaan vaarallisten aineiden poistaminen ja turvallinen käsittely sekä helpotetaan uudelleenkäyttöä ja laadukasta kierrätystä. Suomessa tätä on jo toteutettu Rakennusten ja rakenteiden purkuprosessin laadunhallinta ja jätehuolto -hankkeen kautta. FDA:n osarahoittaman hankkeen lopputuloksena julkaistaan alkuvuodesta Purkutyöt-ohje.

Ajankohtaispäivien kaikki materiaalit ovat luettavissa ympäristöministeriön sivuilla.