Purkutyöt ja Purkukartoitus-oppaat lausunnolla 28.6.2019 asti

13.06.2019

Suomessa syntyy vuosittain n. 1,4 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä. EU:n jätedirektiivi edellyttää rakennus- ja purkujätteen materiaalihyödyntämisen nostamista jäsenmaissa 70 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Ympäristöinisteriö julkaisee v. 2019 kolme opasta hallitun purkuprosessin edistämiseksi. Nyt lausunnoille annetaan näistä kaksi ensimmäistä, Purkutyöt- ja Purkukatselmus-oppaat. Kolmas, Purkutöiden hankintaopas valmistuu lausunnoille syksyllä.

Purkutyöt sekä Purkukartoitus-oppaiden ja muiden purkamista koskevien oppaiden tavoitteena on purkamisen paremman valmistelun kautta luoda paremmat edellytykset materiaalien hyödyntämiselle sekä purkamiseen ja purkumateriaaleihin liittyvien haittojen ehkäisemiselle.

Oppaat löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivuilta, Purkutyöt ja Purkukartoitus.

Kommentoiminen voi tapahtua joko edellä mainittujen sivujen kautta mikäli haluaa jättää lausunnon yksittäisen yrityksen nimissä tai laittamalla sähköpostia 26.6. mennessä FDA:n sihteerille, arto.arvola@ytpliitto.fi, joka tekee lausunnon liiton nimissä.