Purkutöiden hankintakriteerit -julkaisu lausunnolla 31.10. asti

26.09.2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja rakennusten purkutöiden julkisten hankintakriteereiden luonnokseen.


Julkaisu kuvaa kriteerit rakennusten purkutöiden julkisiin hankintoihin. Kriteerien avulla on tarkoitus luoda mahdollisuuksia kiertotalouden ja jätehierarkian mukaiselle toiminnalle. Kriteerit on kohdistettu erikseen purkukartoituksiin ja purkutöihin. Näiden lisäksi on esitetty materiaalikohtaisia kriteerejä. Suurin osa kriteereistä on hankinnan vähimmäisvaatimuksia. Hankintayksikkö voi käyttää kriteerejä purkuhankkeiden lisäksi korjaushankkeissa, joissa syntyy merkittäviä määriä rakennus- ja purkujätettä.

Opas on laadittu yhteistyössä toimialan kanssa. Se täydentää myöhemmin julkaistavia ympäristöministeriön Purkukartoitusopasta ja Purkutyöopasta.

Lausuntoaikaa on 31.10. asti. Lausuntopyyntö löytyy lausuntopalvelu.fi -sivustolta.

Lausunto voidaan jättää joko yksittäisen yrityksen nimissä tai mikäli haluatte jättää osana FDA:n lausuntoa, niin toimittakaa kommenttinne sihteerille 24.10. mennessä.