FDA mukana rahoittamassa purkuhanketta

20.06.2018

Hankkeen tavoite on parantaa purkuprosessin suunnittelua ja hallintaa Suomessa ja samalla myös edistää purkamisessa syntyvien materiaalien uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä. Hankkeessa selvitetään keinoja ja mahdollisuuksia lisätä purkuhankkeiden toteutuksen laatua ja läpinäkyvyyttä kaikissa vaiheissa. Lisäksi hankkeessa tehdään rakennusten ja rakenteiden purkutöihin liittyvän lainsäädännön nykytilanteen selvitys sekä arvioidaan lainsäädännön toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita purkuprosessin laadunhallinnan parantamisessa.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Ytekki Oy ja hanketta viedään eteenpäin samanaikaisesti VTT:n Predemolition audit -työn kanssa. Hanketta rahoittavat ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, FDA Suomen Purkuliikkeiden liitto ry sekä Infra ry. Rahoittajien edustajat ovat mukana hankkeen ohjausryhmässä, joka kävi tutustumassa Hernematalan purkukohteeseeen tällä viikolla. Kohteessa kuultiin tilaajan ja urakoitsijana toimivan FDA:n jäsenen Umacon Oy:n kokemuksia kohteen toteutuksesta sekä purkukatselmusmenettelyn pilotoinnista.

Hankkeessa valmistellaan Purkutyöt -ohje, joka julkaistaan ympäristöministeriön julkaisusarjassa.