Ajankohtaista

Lue FDA:n ajankohtaisista tapahtumista sekä purkualan uusimmista uutisista.
 


POP-yhdisteitä koskeva lainsäädäntö kiristyi

Uudistettu EU:n asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet) astui voimaan 15. heinäkuuta 2019. Asetuksella tiukennetaan entisestään erityisesti tiettyjen bromattujen palonsuoja-aineiden, PFOS-yhdisteiden (perfluorattujen oktyylisulfonaattien) ja puunsuoja-aine pentakloorifenolin käyttöä sekä jätehuoltoa koskevia rajoituksia.

26.07.2019