FDA - Finnish Demolition Association

Suomen Purkuliikkeiden liitto ry

Suomen Purkuliikkeiden liitto ry - Finnish Demolition Association (FDA) on Suomessa toimivien purkualan yritysten liitto. Tavoitteenamme on koota yhteen Suomen purkualan toimijat ja kehittää alan toimintaa niin lainsäädäntöön, tutkimuksiin, koulutukseen kuin työtapoihin liittyen. Lue lisää toiminnastamme.

FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry perustettiin vuonna 2012 seitsemän purkualalla toimivan yrityksen toimesta. Jäsenyrityksiimme voit tutustua täällä.

FDA kuuluu eurooppalaiseen EDA-perheeseen (European Demolition Association - EDA), joka toimii yhteisenä alustana kansallisille purkuliitoille, purkuliikkeille ja purkutöiden tuottajille ympäri Euroopan.

The European Demolition Industry Report 2016

EDA on julkaissut sarjassaan toisen raportin purkualasta Euroopassa, ensimmäinen on vuodelta 2015. Julkaisu sisältää tietoa markkinatilanteesta, työllisyydestä, rakennus- ja purkujätteestä sekä maakohtaisesti että EU-tasolla. Julkaisu on ostettavissa suoraan EDA:n www-sivuilta.